Włącz innowacyjny biznes.

SLR: System lokalizująco-raportujący

Aplikacja SLR to zarządzanie zleceniami i wspomaganie procesu przepływu informacji pomiędzy pracownikami i Klientami

Zyskaj więcej czasu

Wszystkie zlecenia posegregowane i udokumentowane od razu po wykonaniu prac. Sprawna komunikacja – jedno, wspólne źródło informacji pomiędzy biurem a pracownikami w terenie.
 

Funkcjonalność

 

SLR - zlecenia

Zarządzanie zleceniami

 • Automatyczne rejestrowanie zadań przez e-mail, formatkę na WWW, aplikację mobilną
 • Zarządzanie zadaniami, m.in. definiowanie statusu i rodzaju prac
 • Przeglądanie skatalogowanej galerii zdjęć przesłanych z aplikacji mobilnej
 • Przypisanie pracowników do zadania pozwali na rozliczanie ich czasu pracy
 • Kontrola czasu realizacji poszczególnych zadań umożliwiająca szczegółowe rozliczenie się z wykonanych prac
 • Monitorowanie zmian wykonywanych przez pracowników na realizowanych zadaniach
 • Raportowanie wybranych danych z aplikacji SLR z możliwością eksportu do pliku

slr zarządzanie zleceniami zdjecia_raport

Przesyłanie zdjęć z prowadzonych prac

 • Dedykowana aplikacja mobilna dostosowana do osób z niej korzystających
 • Zdalne przesyłanie dokumentacji wykonanej przy użyciu telefonu i rejestrowanie danych w aplikacji SLR
 • Aplikacja mobilna dostępna dla telefonów z oprogramowaniem Android w wersji 4.0 lub wyższej – możliwość przygotowania wersji na iOS i WindowsPhone

slr zarządzanie zleceniami mapa lokalizacji

Lokalizowanie obiektów i numerów firmowych

 • Lokalizowanie na żądanie numerów i urządzeń firmowych za pośrednictwem sieci operatora
 • Wyszukiwanie pracowników najbliżej realizowanych prac
 • Baza obiektów wraz z prezentacją lokalizacji na mapie
 • Dodawania obiektów do książki bezpośrednio z mapy

slr zarządzanie zleceniami komunikat SMS

Powiadamianie SMS

 • Powiadomienie SMS o starcie i końcu prac za pośrednictwem aplikacji mobilnej
 • Przekierowanie powiadomienia SMS na wskazane adresy e-mail
 • Masowe wysyłanie wiadomości SMS bezpośrednio z aplikacji SLR
 • Wbudowana książka adresowa pozwoli na szybkie wybranie adresata wiadomości SMS z pozycji mapy oraz bramki SMS
 

Zastosowanie

 

slr zlecenia case2

Zdalne raportowanie prac na obiekcie i w terenie

CEL: Prace prowadzone na obiekcie wymagają dokumentacji fotograficznej.

SCENARIUSZ: Pracownik uruchamia aplikację mobilną na telefonie. Wprowadza identyfikator obiektu/zlecenia oraz opis a następnie wykonuje zdjęcia prowadzonych prac.

EFEKT: Wykonane zdjęcia z wykonanych prac automatycznie trafiają aplikacji SLR. Pracownicy centrali na bieżąco mają wgląd w postęp prac i mogą od razu przygotowywać dokumentację powykonawczą dla zleceniodawcy.

Przyjęcie zgłoszenia serwisowego

CEL: Optymalizacja procesu obsługi zgłoszeń serwisowych, zarządzanie zleceniami i skrócenie czasu analizy zakresu niezbędnych prac.

SCENARIUSZ: Pracownik udaje się na obiekt, na którym zgłoszono awarię/usterkę. Za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie dokonuje rejestracji zgłoszenia i wykonuje dokumentację zdjęciową, która od razu trafia do centrali firmy.

EFEKT: Dzięki automatycznemu przesłaniu dokumentacji do aplikacji SLR, pracownik centrali może natychmiast ocenić zakres zgłoszonej usterki (na podstawie przesłanych zdjęć), dokonać wyceny lub/i podjąć decyzje o zakresie działania na zleceniu.